top of page

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE HAREKET EĞİTİMİ

Güncelleme tarihi: 7 Ağu 2020

Harekete dönük etkinlikler, insan hayatının her döneminde önemli olduğu gibi okul öncesi dönemde de son derece önemlidir. Bireysel ihtiyaçlara yönelik sıralı adımlarla verilen hareket eğitimi, bireyin zihinsel ve fiziksel gelişiminin en hızlı olduğu okul öncesi dönemin, tamamlayıcı bir parçası olma özelliğini taşır.

Günümüz dünyasında modern teknolojiyle gelen ve hızla gelişen sanayileşme, toplumların ve kişilerin hareketten uzak bir yaşam tarzı sergilemelerine neden olmaktadır. Bu yaşam tarzının, özellikle okul öncesi dönemde bireyleri hareketten uzaklaştırması sonucu, sosyalleşme becerisi başta olmak üzere, psikolojik ve zihinsel becerilerin gelişim süreci de sekteye uğrar.


Okul öncesi dönemde programlı şekilde temelleri atılan hareket eğitimi, kalp – damar sisteminin sağlıklı gelişiminin yanı sıra, güçlü bir iskelet ve kas yapısının oluşumuna da katkı sağlar. Bu sayede birey, ergenlik ve yetişkin döneminde karşılaşabileceği fiziksel ya da zihinsel problem durumlarından minimum düzeyde etkilenir. Hareket etmenin doğal yaşam döngüsünün bir parçası olduğunu bilerek ve erken dönemde tedbirler alarak, daha sağlıklı nesillerin yetişmesi sağlanabilir.


Temel Düzeyde Hareket Eğitimi

Akademik eğitim programlarında olduğu gibi, hareket eğitiminde de bireyin yaş ve gelişim özelliklerinin göz önünde bulundurulduğu bir programlama yapılır. Bu programda yer değiştirme, dengeleme ve nesne kontrolü gerektiren hareketler başlıkları altında uygulamaya yönelik bir takım çalışmalara yer verilir. Temel hareket becerileri genel başlığı altında yapılan bütün çalışmalar bireyin hem genel zindelik haline katkı sunar hem de ileriye dönük sportif bilgi ve becerilerin gelişimine zemin oluşturur.


Erken dönemde psiko – motor beceri öğrenimi noktasında harekete dönük yaşantılar sunulduğunda, fiziksel yeterliliklerle ilgili olarak bilgi edinilebilir. Edinilen bu bilgiler ışığında; eksik noktaların tamamlanması, ilerleyen yaşlarda yönlendirilecek sportif branşların belirlenmesi ve en önemlisi, bireyin kendi sınırlarının farkına varması sağlanabilir.
Hareket Eğitimi ve Oyun

Küçük yaş gruplarını ilgilendiren harekete yönelik çalışmalarda, çocukların gerçekleştirilen etkinliklerden sıkılmasını önlemek ve motivasyonlarını artırmak adına, verilen eğitim oyunlaştırılır. Bu noktada, gerçekleştirilecek hareketlerin isimleri ve uygulama basamakları, çalışmayı somutlaştırmak adına hayvan – bitki figürleriyle, ya da masal kahramanlarıyla benzerlik kurulabilir.

Oyunla verilen hareket eğitimi, kalıcı izli öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireylerin performanslarını tam anlamıyla sergileyebilmeleri açısından önem taşır. Hareketleri oyunlaştırırken ve süreci eğlenceli bir hale dönüştürürken dikkat edilmesi gerekenler; bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması, temel ihtiyaçların belirlenmesi ve rekabete dönük bir uygulama zemininin ortadan kaldırılması olarak sıralanabilir.


DEFNE GÜÇ

ÇOK ÖNEMLİ ÇOCUKLAR ANAOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page