top of page

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME

Proje Tabanlı Öğrenme Sistemi’nde çocuklarımıza kazandırılmak istenen bilgi hiçbir zaman direkt olarak verilmez; onun yerine çocuğumuzun bilgiyi projeler aracılığıyla edinmesi hedeflenir. Bu sayede çocuklarımız yaşarken öğrenme imkanı bulurlar. Sürecin başından sonuna dek fikirlerini belirtme, süreci yönlendirme ve detaylandırma gibi işlevleri de yerine getirebilirler. Okulumuzda tüm alanlarda çocuklarımıza saygı duymak en önemli başlangıç noktamızdır.


Çok Önemli Çocuklar Anaokulu’nda proje tabanlı öğrenme esastır. Okulumuzda bütün yaş gruplarında proje tabanlı eğitim uygulanmaktadır. Projelerde konu seçimi çocuklarımızın ilgi ve deneyimleri dikkate alınarak, çocuklarımızın fikirlerine ve süreçte merak ettiklerine heyecan ve istek duydukları konulara saygı duyularak seçilir. Yaş grubunun gelişim özelliğine göre demokratik bir ortamda seçim hakkı sunulur. Çok Önemli Çocuklar ekibi bütün bunlar olduğunda, çocuklarımız tüm duyuları ve duygularıyla süreçte var olduklarında ETKİN ve KALICI ÖĞRENME ‘nin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Projelerimize başlamadan önce iş değil aşk yapan Çok Önemli Çocuklar ekibiyle, aylar öncesinden beyin fırtınası yaparak belirlediği, her projede farklı bir giriş heyecanıyla, çocuklarımızın ilgilerini daha fazla arttırmayı amaçlarız. Bu bazen çocuklarımız daha okula girmeden fark edecekleri şekilde hazırlanan, dev bir dinozorun okulumuzda dolaşmış olabileceği, bazen bahçeye yerleştirilmiş bir Böcek Oteli, bazen içeride her alanda yayılmış mağarada olduğumuzu hissettiren bir müzik olabilir… Sadece çocuklarımız değil, ailelerimiz, öğretmenlerimiz, okul içerisinde yer alan herkes heyecanlanır bu hazırlık karşısında.

Proje başlangıcında zihin haritası hazırlamak ve bütün süreçleri gözler önüne sermek olmazsa olmazımızdır. Çocuklarımızla birlikte dev bir Beyin Haritasını rengarenk resmeder, sürecin işleyişiyle ilgili kaygılarımızı gideririz. Süreç ilerledikçe detaylanır zihin haritamız. Çünkü zaman ilerledikçe her çocuğumuz süreci detaylandıracak şekilde dahil olur ve ait hisseder kendini.


Proje sürecinde biz öğretmeler öğretici değil birer yoldaş, duygudaş, keşifdaş, merakdaş oluruz. Hedeflediğimiz kazanımları öğretmek ve dikte etmek değil, keşfetmeleri için uygun koşulları hazırlamaktır tüm amacımız. Sonucu ise önemsemeyiz bizler için aslolan SÜREÇ’tir. Süreçteki onlarca kazanımın ise kalıcılığı, olumlu etkisi yadsınamaz.

Çocuklarımız projelerimizin başkahramanlarıdır. Duygu ve düşünceleri her zaman dikkate alınır, projeyi ilgi ve istekleri doğrultusunda, bizlerin desteğiyle sürdürürler. Aslında Proje Tabanlı Öğrenme bir yana bu süreçte düşüncelerinin dinlendiğini, talepleri okul prensiplerine uygunsa gerçekleştiğini, öz düzenleme kapasitelerinin geliştiğini hep birlikte gözlemleyerek, çocuklarımızın geleceği adına planlama yapma ve hayata dahil olma becerilerini geliştirmiş oluyoruz.

Projeye başladığımız ilk gün çocuklarımız proje konumuz ile ilgili ‘’İLK RESİM’’lerini yaparlar. Projelerimizde Matematik, Scamper, Fen ve Doğa, Ritim/Müzik, İlkokula hazırlık ses çalışmaları, sanatı ve sanatçıyı tanımaya yönelik aktiviteler, gurme mutfağı atölyesi, doğa gezileri, aile katılımı, incelik/etik… çalışmalarına yer verilir. Projelerimiz ortalama 1 ay sürer. Bu süreçte tüm branş eğitimlerimiz de dahil olmak üzere aylık eğitim planlamalarımızı, proje konumuza ve yaş gruplarımıza uygun olarak hazırlarız.


Her gün proje konumuz ile ilgili yeni bilgiler öğrenir, bilgilere direkt olarak değil araştırarak, gözlemleyerek, neden-sonuç ilişkisi kurarak ulaşırız. 30 günün sonunda ‘’SON RESİM’’lerimizi yaparak projemizi sonlandırırız. Projelerimizde yer verdiğimiz “ilk ve son resim” öğrendiklerimizin ya da başlangıçta da bildiğimiz bir konunun ne kadar detaylandığının göstergesi olur ve gördüklerimize inanamayız. Öyle detaylanıyor ki son resimde her şey, iyi ki diyoruz ekipçe.

Proje bitiminde çocuklarımız, ailelerimize proje sunumu yapıyor okulumuzda. Çocuklarımız yaklaşık 30 gün süren bu serüveni ailelerine heyecanla anlatıyor. Bir ay boyunca hep birlikte yaşadığımız coşkuyu aileleriyle bir araya geldiklerinde birçoğunun hala sürdürüyor olması muhteşem hissettiriyor hepimize.Bir çocuğumuz “Suda yaşayan hayvanlar arasında su tavşanı var biliyor musunuz?” diyor örneğin. Ailelerimiz şaşkın bir şekilde vay canına hiç duymadım diyorlar, araştırdıklarında ise öğreniyorlar ki evet su tavşanı diye bir hayvan var ve biz bunu hep birlikte bir çocuktan öğreniyoruz.


Aslında fark ediyoruz ki, bizler Proje Tabanlı Öğrenme Sistemi’nde çocuklarımızdan öğreniyoruz. Sadece bir olayı değil çocuklarımız gibi an ’da kalmayı, merak etmeyi, çocukça detayları fark etmeyi, sabrı, beklemeyi yada bazen sabredememeyi… Ve fakat tüm bunların sonunda onlara da DUYGUDAŞ olmayı!


Sunumlarını gerçekleştiren çocuklarımız okulumuzda sergilenen proje boyunca yürüttükleri tüm sanatsal çalışmalarını ailelerine teker teker anlatarak sunumlarını sonlandırıyorlar. Sunumlarımızın sonunda mutlu, sevgi dolu, özgüvenli ve bir o kadarda heyecanlı çocuklar görmek kaçılmaz oluyor. Tabii bir de çocuğumu hiç böyle görmemiştim diyen duygulu aileler… Tam o esnada hep birlikte gözyaşlarımız pıt düşebilir… İyi ki deriz!


ÇOK ÖNEMLİ ÇOCUKLAR’DA PROJE TABANLI EĞİTİM ALAN ÇOCUKLAR;

Kendilerini daha iyi ifade ederler,

Sundukları fikirlerin dinlendiğini ve uygulandığını gördükleri için anlaşılır hissederler,

Duygularını açığa çıkarırlar,

Çaba sarf ettiklerinde olacağını bilirler,

Sunum becerileri gelişir,

Kendi yaptıkları çalışmaları gördüklerinde güvenleri artar,

Bilgiyi aramanın, bulmanın ve sürekli öğrenebilmenin tadına varırlar,

Bir konu üzerinde derinlemesine bilgi sahibi olmayı deneyimlerler,

Araştırma, gözlem yapma duyguları gelişir,

Yaparak, yaşayarak öğrenirler,

İşbirliği yapmayı öğrenirler,

Sorumluluk duyguları gelişir,

Başarma duyguları artar,

Problem çözme becerileri gelişir,

Yaratıcılıkları gelişir,

Soru sorma, inceleme yapma becerileri gelişir,

Eleştirel düşünme yetenekleri gelişir,


ÇOK ÖNEMLİ ÇOCUKLAR’DA PROJE TABANLI EĞİTİM SİSTEMİ ALTYAPISI İLE DOĞADA EĞİTİM GÖREREK FARKINDALIĞI ARTAN ÇOCUKLAR HER ZAMAN FARKLIDIR! ÇOCUKLARIMIZ MEZUN OLDUĞUNDA BİR GRUP İÇERİSİNDE BU FARK HEMEN ANLAŞILIR!

SÜMEYRA YURDAER

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMEN

ÇOK ÖNEMLİ ÇOCUKLAR KURUCU MÜDÜRÜ

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page